GEDRAGSKODE

VERKORTE GEDRAGSKODE

 1. Altyd stiptelik en betyds te wees met my skoolbywoning, huiswerk en deelname aan alle aktiwiteite.
 2. Lojaliteit te betoon deur gehoorsaamheid aan personeel en leiers te toon
 3. Onderwysers en maats te eerbiedig deur vriendelikheid, hulpvaardigheid en goeie taalgebruik en ten alle tye goeie sportmanskap te toon.
 4. In belang van ons almal se veiligheid nie aan bakleiery of afknouery deel te neem nie en ook nie gevaarlike voorwerpe of speletjies skooltoe te bring nie.
 5. My maats, onderwysers en die skool se eiendom te respekteer deur dit op te pas, enige skade te rapporteer en nie rommel te strooi nie.
 6. My netjiese voorkoms te handhaaf deur te hou by die skooldrag en voorskrifte vir hare en juwele soos uiteengesit.
 7. Saamwerk in die klaskamer sodat elke leerder ongehinderd kan leer en werk.
 8. Gasvryheid wys deur nuwe maats hartlik te ontvang, alle personeel en besoekers vriendelik te groet en ander kinders in te sluit by my speletjies.
 9. Kleedkamers netjies hou omdat ons almal dit wil gebruik.
 10. Volle aandag in die klas gee en pouses gebruik om te eet, kleedkamers te besoek en lekker te ontspan.
 11. Eerlik wees met al my werk insluitend toetse en alles wat ek sê.
 12. Ten alle tye optree soos 'n ambassadeur vir die skool.

Die volledige gedragskode is beskikbaar in Laerskool Generaal Hendrik Schoeman se kantoor.