Skoolreëls


 • Skooleiendom mag onder geen omstandighede beskadig word nie.
 • Spelery word nie in enige van die skoollokale en badkamers toegelaat nie.
 • Geen leerder mag die skoolterrein sonder toestemming van die hoof of adjunkhoof verlaat nie. Elke leerder moet uitgeteken word indien ouers hulle by die skool kom haal.
 • Die skoolterrein, klaskamers en badkamers moet te alle tye skoon en netjies gehou word. Wees trots op jou mooi skool.
 • Leerders mag nie op die skoolterrein en stoepe met fietse, rolskaatse of skaatsplanke ry nie.
 • Leerders word verbied om te speel waar motors parkeer word.
 • Respekteer ander persone se eiendom. Niemand mag in ander se skooltasse of sportsakke krap nie.
 • Geen selfone mag in klastyd aangeskakel of gebruik word nie. Ouers kan die skool enige tyd skakel indien 'n dringende boodskap oorgedra moet word.
 • Niemand word in die fietsloods toegelaat behalwe wanneer 'n leerder sy/haar eie fiets gaan bêre of uithaal nie.
 • Leerders moet van die voetoorgange by die skolierpatrollie gebruik maak. Die skolierpatrollie se bevele en opdragte moet stiptelik nagekom word.
 • Wees altyd netjies op jou persoon. Die korrekte klere moet gedra word tydens skool asook sport- en kultuurgeleenthede
 • Hare moet altyd netjies en skoon wees. Geen onnatuurlike en vreemde haarstyle word toegelaat nie. Geen kleurstrepe word toegelaat nie.
 • Seuns se hare moet kort en netjies en sonder onnatuurlike walle (steps) wees.
 • Tree te alle tye met die nodige selfdissipline op.
 • Opdragte van die personeel en leerlingraad moet nougeset uitgevoer word.
 • Geen vuiltaal, spuug, bakleiery of afknouery word toegelaat nie.
 • Wees altyd stiptelik, doen jou werkopdragte nougeset en neem deel aan skoolaktiwiteite sover dit vir jou moontlik is.