Voorwoord

Sukses is nie gewaarborg nie maar niemand pak enige iets aan sonder die hoop op sukses nie. Hier is nie sprake van "wen" nie, want 'n wen is 'n bonus.

Ons ingesteldheid moet wees om sukses te behaal - om die wedloop te voltooi, die jaar te slaag (nie net akademies nie) na die beste van ons vermoë. Sukses is wanneer ons alles ingesit het in 'n saak - iets wat ons die moeite werd geag het om te doen - en dit goed te doen.

Sukses is soos skoonheid (mooi); die waarde lê in die een wat dit betrag; wat die aksie uitvoer, want vir een gaan sukses daarin lê dat "ek eerste was", vir 'n ander: "ek het begin en klaargemaak." My wens vir elkeen hierdie jaar is "sukses". Mense assosieer met sukses. Sukses kweek sukses en groei soos mielies met genoeg kunsmis, water en son. Mag ons dié plant van sukses versorg en vertroetel om daardeur ons Godgegewe talente en moontlikhede tot Vader se eer te laat gedy.

Schoemie-groete

Mauritz Du Preez
SkoolhoofVISIE VAN LAERSKOOL GHS

GHS AS VOORKEURSKOOL BIED OMGEE-ONDERWYS WAAR ELKEEN IN EIE REG ‘N WENNER IS.

 

MISSIE

  • Die Grondwet van Suid - Afrika dien as basis vir die funksionering van die skool.
  • Alle relevante onderwyswette, regulasies en reëls word konsekwent nagekom
  • Die onderwysvoorsiening in Laerskool Generaal Hendrik Schoeman is aantoonbaar tot voordeel van die breë gemeenskap.
  • Alle aktiwiteite van Laerskool Generaal Hendrik Schoeman word gekenmerk deur die waardegedrewe en Afrikaanse basis daarvan.