Die Laerskool Generaal Hendrik Schoeman of ook bekend as GHS, is gebou op die oorspronklike plaas van oud Generaal Hendrik Schoeman in Hartbeespoort. Die skool open sy deure in 1954 en bestaan vandag uit ‘n leerdertal van nagenoeg 1230 leerders.

Een van die uitstaande kenmerke van Schoemies is die besondere gevoel van samesyn en ons roem daarop dat Schoemie-leerders en personeel gelukkig is.

Die lys van aktiwiteite waaraan ons leerders kan deelneem is lank en wyd en ons streef daarna om afgeronde, goed gebalanseerde en gelukkige leerders na die hoërskool te stuur. Leerders word deur ons passievolle personeelkorps begelei en toegerus om by enige hoërskool te kan inskakel, deel te neem en te presteer. Leerders in ons skool se uniekheid en individualiteit word erken en gerespekteer.

By Schoemies is ons ‘n familie. Ons is trots op ons pragtige skoolterrein en ons fasiliteite wat voortdurend verbeter word, ons lojale en ondersteunende ouers en natuurlik, is ons baie trots op elke Schoemie, wat met “Schoemie-guts”, alles in hulle lewe aanpak en die heel beste daarvan maak. Laerskool GHS beskik oor ‘n onderwyskorps vir wie dit nog ‘n passie is om hul beroep uit te leef, wie nog nie vergeet het waarom hulle ‘n brandende begeerte gehad het om met die kroon van God se skepping te werk nie. Die gevolg hiervan is ‘n onwrikbare strewe na sukses, ‘n volharding in geloof en ‘n gelukkige skoolgemeenskap, waar sukses nie net onderskeidings en toekennings is nie, maar ook gemeet word aan lewensvreugde, waagmoed en selfvertroue. Ons is baie trots op ons onderwyskorps, wat vreesloos doen wat gedoen moet word, om ons wonderlike skool op die wenpad van sukses te hou.

Ons skool is uitnemend gerat om elke leerder se behoeftes te kan aanspreek op sy/haar vlak. Die begaafde kind, die gemiddelde kind of die kind met spesiale omstandighede, word met dieselfde passie en toewyding hanteer en begelei tot optimale ontwikkeling binne die skoolmilieu.

Hartlike dank aan ons bestaande beheerliggaam, onder voorsitterskap van mnr. Jaco Dreyer, wat saam met elke onderwyser droom en wie se inisiatiewe altyd vernuwe word om te verseker dat net die beste vir GHS se kinders gedoen word. Dankie dat julle soveel van julle persoonlike tyd opoffer vir hierdie skool!

Dit is vir Schoemies ‘n voorreg om u en u kind as deel van ons “familie” te ontvang en sodoende deel te mag wees van sy/haar opvoeding. Mag ons as onderwysers en ouers hande vat in ons kinders se opvoedingsproses en saam hulle begelei na ʼn blink toekoms in ons pragtige land.

Vaar Flink!

Mnr. F.A. Steyn, Skoolhoof

ONS VISIE

Die visie is om die regte skool vir jou kind te skep waar ons waardegedrewe en uitnemende opvoeding nastreef ten einde almal se potensiaal te realiseer.

ONS MISSIE

Die doelstellings en/of missie van hierdie Beheerliggaam is om waar redelikerwys moontlik, elke kind blootstelling te gee aan akademiese , sport, kulturele en sosiale aktiwiteite en elke kind te onderrig, sodat hy/sy kan ontwikkel met betrekking tot voorgemelde aktiwiteite tot die beste van sy/haar vermoë en daardeur wil die beheerliggaam verseker dat die persepsie dat hierdie skool ‘n wenskool is, uitgebou word na ‘n daaropvolgende vlak van kampioenskool sonder dat enigeen sy/haar verantwoordelikheid teenoor minderjariges ignoreer.

Skoolure

Graad R

07:15 – 12:45

Graad 1 en 2

07:15 – 13:00

Graad 3

07:15 – 13:15

Graad 4 – 7

07.15 – 13.30